The playground

More information here

Vad är Fusionssvetsning?

Fusionssvetsning är en metod som använder värme för att kombinera eller smälta två eller flera material till en smältpunkt genom att värma dem. Metoden kan innebära användning av fyllnadsmaterial, eller det kanske inte. utvändig trycktillämpning behövs inte för fusionssvetsning, med undantag för motståndssvetsning, där betydande kontakttryck är nödvändigt för att ljudet ska sammanfogas under svetsningen. […]

Fusionssvetsning är en metod som använder värme för att kombinera eller smälta två eller flera material till en smältpunkt genom att värma dem. Metoden kan innebära användning av fyllnadsmaterial, eller det kanske inte.

utvändig trycktillämpning behövs inte för fusionssvetsning, med undantag för motståndssvetsning, där betydande kontakttryck är nödvändigt för att ljudet ska sammanfogas under svetsningen. Här är mer om vad som är fusionssvetsning.

vad är svetsning?

innan vi börjar diskutera ’vad är fusionssvetsning’ är det viktigt att snabbt förstå svetsning och dess två huvudtyper. Svetsning kan beskrivas som en tillverkningsprocess genom vilken två eller flera identiska eller olika material säkert kan förenas genom bildning av koalescenser med eller utan fyllmedelskomponentapplikationer, värme eller yttre tryck.

svetsprocesser kan vara löst uppdelade i två kategorier – fusionssvetsning och solid state-svetsning– baserat på frånvaro eller närvaro av basmaterialsäkringar. Om blekande ytor av moderkomponenter smälter ner tillsammans med fyllnadsmaterial för att bilda svetspärlor kallas det fusionssvetsning.

i den andra änden, om ingen smältning sker under hela svetsningen, betraktas det som solid state-svetsning. Moderkomponenter kan emellertid värmas till extrema temperaturer vid solid state-svetsning (men lägre än kokpunkten).

vad är fusionssvetsning?

Fusionssvetsmetoder inkluderar svetsmetoder där faying-moderytor, såväl som fyllnadsmaterial, kondenserar under svetsning för att skapa svetsade pärlor. Därför är värme ofta relaterad till dessa processer.

yttre trycktillämpning behövs inte för dessa processer, förutom en motståndsvetsgrupp där det finns ett behov av att upprätthålla betydande kontakttryck under hela svetsningen för att säkerställa en fast Fog. Det kan eller inte kan läggas till fyllnadsmaterial.

vilka är de olika fusionssvetsningsprocesserna?

När man diskuterar fusionssvetsning är de olika fusionssvetsprocesserna de mest kritiska sakerna att förstå. Fusionssvetsningsprocesser kan kategoriseras efter Värmekällan, t. ex. hög energi, elektrisk resistans, gas och elektrisk båge.

baserat på detta är följande de olika fusionssvetsningsprocesserna:

Bågsvetsningsprocesser

bågsvetsning är den vanligaste metoden för fusionssvetsning. Bågsvetsning lever upp till hype; den använder en elektrisk båge för att ansluta två eller flera delar.

med elektriska bågar som når upp till sex tusen grader Fahrenheit är denna metod för fusionssvetsning extremt kompetent att smälta även de hårdaste metallerna.

dessutom kan undervattensbågsvetsning utföras, vilket gör den till en perfekt lösning för offshore-satsningar. De vanligaste fusionssvetsningsprocesserna som används idag inkluderar bågsvetsningsprocesser följande.

skärmad metall bågsvetsning (SMAW)

ofta kallad stick svetsning, flux skärmad bågsvetsning, eller manuell bågsvetsning (MMAW), SMAW är användbar för svetsning på alla platser av järnhaltiga och icke-järnhaltiga komponenter.

mig-och MAG-svetsning

kort för metall-inert gassvetsning och Metallaktiv gassvetsning kallas mig-och MAG-svetsning ofta för gasmetallbågsvetsning (GMAW). Bågsvetsningsprocesser som blir allt vanligare idag, MIG och MAG, är svetsprocesser där en elektrisk båge inträffar mellan arbetsstycket och lättfördärvlig trådelektrod, vilket leder till smältning och bindning.

vid MIG-svetsning använder båda en skyddsgas för att säkra svetsen mot luftburna kemikalier eller oxidation.

volfram inert gassvetsning

TIG-svetsning är en bågmetod som producerar bågen mellan basplattan och elektroden med hjälp av en volframelektrod som inte är förbrukningsbar. Denna inerta skyddsgas används för att skydda mot oxidation eller annan förorening i atmosfären.

denna metod kan användas visceralt på magra delar, men för tyngre komponenter kommer det att innebära att man sätter in ett rör, en stång eller en förbrukningsvara.

plasmabågsvetsning

denna metod använder en elektrisk båge som produceras mellan ett brännarmunstycke och en elektrod. Gasen (vanligtvis argon) inom området joniseras av bågen och producerar det som kallas en gnista.

det skjuts sedan via ett fint borrkopparmunstycke, som hämmar bågen och leder den till arbetsstycket, vilket gör att gnistbågen kan isoleras från skyddsgasen (vanligtvis skapad av en kombination av väte och argon).

nedsänkt bågsvetsning (såg)

en vanligt använd bågsvetsmetod, såg använder en aktivt matad användbar elektrod och ett smältbart flödesfilt som, när det är smält, blir permeabelt och skapar en strömväg mellan elektroden och arbetsstycket. Plasma, medan ultraviolett strålning och gaser avlägsnas, stoppar också färgning och bränder.

Flux färgad bågsvetsning

skapad som ett alternativ till SMAW, använder denna metod en regelbundet matad lättfördärvlig elektrod med ett flöde och en stadig spänning eller strömförsörjning med konsekvent spänning. Denna process kan också ofta använda en skyddsgas för att säkerställa säkerheten från atmosfären med endast flödet.

Gassvetsningsprocesser

Följande är den vanligaste gassvetsningsprocessen idag:

oxy-fuel welding

ofta kallad gassvetsning och oxiacetylensvetsning, är oxy-fuel welding en process som använder en Blåsrör eller fackla som kan hållas i hand med en kombination av acetylen och syre som brinner för att bilda en flare. Oxyfuel-svetsning, som är en form av lösningsmedelsbaserad fusionssvetsning, kräver användning av en flamma för att smälta och ansluta ytor, med syre som bränslekälla.

naturligtvis kräver eld syre, vilket är grunden för oxyfuel-svetsning. Elden drivs av syre för att producera en het flamma större än fyra tusen femhundra grader Fahrenheit.

Oxyfuel svetsning använder vanligtvis en blandning av brännbar gas och syre för att producera en het flamma för material att ansluta ihop.

Motståndssvetsningsprocesser

Följande är de vanligaste motståndssvetsningsprocesserna idag:

motståndssvetsning

denna enkla bindningsmetod producerar värme över två elektroder, beroende på arbetsstyckets tjocklek och materialets egenskaper. Svetsspänningen är begränsad till en liten plats, eftersom arbetsstyckena är fästa ihop samtidigt.

motståndssvetsning

denna form av punktsvetsning skapar en sekvens av ihållande gemensamma alternerande nuggets genom att byta traditionella punktsvetselektroder med skivor som skiftar när arbetsstyckena roteras mellan dem.

Högenergisvetsningsprocesser

Följande är huvudtyperna av högenergisvetsningsprocesser.

elektronisk strålsvetsning (EBW)

denna svetsmetod utförs under atmosfäriska förhållanden, med användning av en våg av höghastighetselektroner för att smälta arbetsstyckena när elektronerna producerar värme när de kommer in i materialet. Welts är oftast tunna och djupa.

Laserstrålesvetsning (LBW)

används ofta i stora volymapplikationer, LBW använder sig av en laserstråle för att säkerställa en fokuserad energikälla med höga precisionshastigheter som kan användas för att ansluta polymerer och metall. Ofta kallad lasersvetsning, detta inkluderar användning av ljusenergi för värmeproduktion.

lasersvetsriggen skjuter i princip ut spridd ljus på ytorna. Ytorna blir lite varmare med varje blast.

dessa ansluter sig när artefakterna smälter.

där har du det—de olika fusionssvetsprocesserna. Med hjälp av informationen ovan kan du bestämma vilken fusionssvetsprocess som är bäst för din applikation.

Dessutom kan du noggrant förstå hur de olika fusionssvetsprocesserna fungerar genom att hänvisa till informationen ovan.

fördelarna och nackdelarna med fusionssvetsningsprocesser

Fusionssvetsningsprocesser kommer med sin rättvisa andel av fördelar och nackdelar. Följande är fördelarna och nackdelarna med fusionssvetsningsprocesser:

fördelarna med fusionssvetsningsprocesser

Följande är de främsta fördelarna med fusionssvetsningsprocesser:

 • Det är lätt att svetsa två eller flera komponenter i ett enda steg.
 • Det kan enkelt läggas till fyllnadsmaterial, så att du kan fylla ett stort gap
 • utformningen av fogen och beredningen av kanter är inte viktiga, eftersom dessa variabler oftast påverkar möjlig penetration
 • Det finns inget behov av att applicera yttre tryck-därför spelar den primära elementformen ingen roll (en lämplig struktur behövs för att skapa tryck jämnt)

nackdelar med fusionssvetsningsprocesser

Följande är de viktigaste nackdelarna med fusionssvetsningsprocesser:

 • att binda olika metaller via fusionssvetsning är ett svårt jobb, särskilt om metallerna har signifikant olika smältpunkter och värmeutvidgningskoefficienter
 • metoden är kopplad till nedbrytning och produktion av restspänning eftersom det kräver fusion och stelning
 • Extrem uppvärmning påverkar också signifikant mikrostrukturerna hos modermaterial
 • de lödda delarna inkluderar en mätbar värmepåverkad zon (HAZ), som ofta ses som den sårbara komponenten i den svetsade enheten

sammanfattning

i den här artikeln, vi diskuterade de olika fusionssvetsningsprocesserna samt de främsta fördelarna och nackdelarna med dessa svetsprocesser. Med denna information kan du bestämma om det är bra att använda fusionssvetsningsprocesser för din applikation eller inte och även vilken fusionssvetsningsprocess du ska använda för din applikation.

liknande inlägg:

 • Vad är en Sömsvets?
 • Vad är punktsvetsning (och är det viktigt)?
 • Vad är Mcaw (Metallkärnad bågsvetsning)?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.