The playground

More information here

utrata kończyn i urazy amputacji adwokat w Los Angeles, CA

utrata kończyny z powodu wypadków i urazów, znana jako traumatyczna amputacja, zmienia życie, jeśli nie jest śmiertelna. Amputacja może obejmować nogę, stopę, palec, rękę, rękę lub palec. Oprócz trwających przez całe życie upośledzeń fizycznych, może mieć wpływ psychiczny, emocjonalny i finansowy. Kancelaria Jacob Emrani jest Twoim adwokatem od amputacji w Los Angeles; możemy pociągnąć do […]

utrata kończyny z powodu wypadków i urazów, znana jako traumatyczna amputacja, zmienia życie, jeśli nie jest śmiertelna. Amputacja może obejmować nogę, stopę, palec, rękę, rękę lub palec. Oprócz trwających przez całe życie upośledzeń fizycznych, może mieć wpływ psychiczny, emocjonalny i finansowy. Kancelaria Jacob Emrani jest Twoim adwokatem od amputacji w Los Angeles; możemy pociągnąć do odpowiedzialności tych, którzy spowodowali twoje obrażenia i uzyskać maksymalne odszkodowanie.

według American Journal of Surgery najczęstszą przyczyną amputacji jest tępy uraz, który stanowił 83% z 8910 amputowanych osób śledzonych w badaniu. Wypadki samochodowe powodują najwięcej amputacji, ale wypadki z fabryki, gospodarstwa i elektronarzędzi często prowadzą do utraty kończyn, jak również. Według szacunków amerykańskiej koalicji po amputacji w Stanach Zjednoczonych jest około 2 milionów osób; każdego roku dochodzi do około 185 000 nowych amputacji kończyn dolnych.

całkowita amputacja vs. Częściowa amputacja

Jeśli część ciała jest całkowicie odcięta, mówi się, że jest to całkowita amputacja. Ponowne przytwierdzenie odciętej kończyny lub palca jest złożone, ale możliwe, jeśli odpowiednia opieka zostanie podjęta dla odciętej części ciała. Częściowa amputacja to taka, w której część tkanek miękkich pozostaje przyczepiona po wypadku. Niekoniecznie ułatwia to ponowne przymocowanie kończyny / palca. Jeśli uraz jest ciężki, chirurgiczna amputacja może być konieczne.

możliwe komplikacje

Nasz Pełnomocnik ds. amputacji może przyjrzeć się komplikacjom wynikającym z twojego wypadku i późniejszej amputacji przy obliczaniu odszkodowania. Potencjalne powikłania mogą obejmować silne krwawienie. Może również wystąpić zakażenie i wstrząs. Należy również wziąć pod uwagę długoterminowe konsekwencje amputacji, które obejmują znaczące ograniczenia fizyczne oraz skutki emocjonalne i psychologiczne. Protezy i inne urządzenia adaptacyjne mogą być wymagane przez resztę życia człowieka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.