The playground

More information here

metody analityczne, żywieniowe i kliniczne zastosowanie indukowanego temperaturowo podziału fazowego białek do wykrywania zafałszowania papryki wędzonej za pomocą elektroforezy kapilarnej wolnej strefy (fzce)

opracowano procedurę ekstrakcji białka do stosowania w oznaczaniu, za pomocą elektroforezy kapilarnej wolnej strefy (Fzce), wędzonej papryki „Pimentón de la Vera” zafałszowanie papryką z odmiany pieprzu obce regionowi „La Vera”, w środkowo-zachodniej Hiszpanii. W badaniu wykorzystano dwie autochtoniczne odmiany pieprzu, Jaranda i Bola oraz odmiany Papri Queen, Papri King i Sonora, obce regionowi „La Vera”. […]

opracowano procedurę ekstrakcji białka do stosowania w oznaczaniu, za pomocą elektroforezy kapilarnej wolnej strefy (Fzce), wędzonej papryki „Pimentón de la Vera” zafałszowanie papryką z odmiany pieprzu obce regionowi „La Vera”, w środkowo-zachodniej Hiszpanii. W badaniu wykorzystano dwie autochtoniczne odmiany pieprzu, Jaranda i Bola oraz odmiany Papri Queen, Papri King i Sonora, obce regionowi „La Vera”. Kilka stężeń buforu Tris-HCl i wartości pH badano pod kątem ekstrakcji hydrofilowych i hydrofobowych frakcji białkowych uzyskanych przez indukowaną temperaturą partycję fazową za pomocą Triton X-114. Na podstawie wyników, jako optymalny bufor ekstrakcyjny przyjęto 0,5 mM bufor Tris–HCl, pH 7,4, z 150 mM chlorkiem sodu. Pięć pików znalezionych w elektrofeogramach fzce hydrofilowej frakcji białkowej zostało zbadanych jako podstawa do wykrywania i szacowania zafałszowania wędzonej papryki. Granice wykrywalności zafałszowań wahały się od 10% do 40% papryki wytworzonej z odmian obcych w zadowalającym zakresie roboczym domieszki (5-80%) wystarczająco dużym, aby pokryć poziom zainteresowania zafałszowaniem. Ponadto pik tej frakcji został zidentyfikowany jako marker dla procesu suszenia dymem. W odniesieniu do białek hydrofobowych, zastosowanie piku denominowanego M i stosunku pików M I K jako markerów do oznaczania zafałszowań dało najlepsze wyniki, przy granicy wykrywalności zafałszowań wynoszącej 5% (w / w) i współczynnikach korelacji większych niż 0,965.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.