The playground

More information here

Actos pozew Center

Czy ty lub członkowie Twojej rodziny cierpią na poważne, trwające działania niepożądane po przyjęciu leku pioglitazon (znanego w USA jako Actos) przez co najmniej rok? Jeśli tak, prawdopodobnie masz prawo wnieść roszczenie prawne przeciwko producentowi leku o odszkodowanie za szkody. Nasze Centrum pozwów Actos powinno dać ci podstawowe pojęcie o tym, jakie zasoby są dostępne […]

Czy ty lub członkowie Twojej rodziny cierpią na poważne, trwające działania niepożądane po przyjęciu leku pioglitazon (znanego w USA jako Actos) przez co najmniej rok? Jeśli tak, prawdopodobnie masz prawo wnieść roszczenie prawne przeciwko producentowi leku o odszkodowanie za szkody. Nasze Centrum pozwów Actos powinno dać ci podstawowe pojęcie o tym, jakie zasoby są dostępne podczas dochodzenia pozwu.

niebezpieczne sprawy narkotykowe to podzbiór wadliwych produktów. Mogą być skomplikowane z wielu powodów, począwszy od zasad dotyczących wadliwych produktów sporów. Wiele nieporozumień związanych z roszczeniami ubezpieczeniowymi dotyczącymi obrażeń od narkotyków, masowymi czynami niedozwolonymi i wieloma jurysdykcjami procesami sądowymi (MDL) w ogóle istnieje i komplikuje takie roszczenia z tytułu obrażeń. Dlatego też najlepiej jest zachować doświadczonego adwokata dangerous drugs do reprezentowania interesów Twojej i Twojej rodziny.

z powodu tych wielu komplikacji (i silnych, dobrze finansowanych przeciwników, z którymi musisz się zmierzyć), w naszym Centrum pozwów Actos dzielimy się przydatnymi informacjami, dzięki czemu będziesz w pełni poinformowany podczas wyszukiwania odpowiedniego adwokata. Zdarzały się również przypadki, w których oprócz roszczeń o rzeczywiste szkody, roszczenia z tytułu oszustw konsumenckich, wprowadzenia w błąd i rażącego niedbalstwa były skutecznie podnoszone w procesach sądowych Actos, co skutkowało jeszcze wyższymi odszkodowaniami.

najważniejsze, aby pamiętać o roszczeniu odszkodowawczym Actos jest to, że pomimo faktu, że pozwy cywilne actos defective drug są w większości traktowane jako masowy czyn niedozwolony, twoja sprawa zasługuje na indywidualną uwagę, abyś mógł odzyskać sprawiedliwe i odpowiednie odszkodowanie. Twoje obrażenia i okoliczności są wyjątkowe, więc jeśli odpowiednio do tego dojdzie twój prawnik, sprawiedliwe rozliczenie będzie bardziej prawdopodobne, aby spełnić twoje rzeczywiste wymagania dotyczące odszkodowania w krótszym czasie.

Actos Side Effects

Actos jest doustnym lekiem zaprojektowanym przez japońską firmę Takeda Pharmaceuticals i dystrybuowanym w USA przez Eli Lily. Został opracowany, aby pomóc osobom, u których zdiagnozowano cukrzycę typu 2, kontrolując poziom cukru we krwi pacjenta i zmniejszając insulinooporność w wątrobie. Lek jest również zaprojektowany, aby pomóc kontrolować, aw niektórych przypadkach może nawet pomóc obniżyć poziom glukozy. Actos często można przyjmować z innymi lekami, w tym z insuliną. Jednak jest przeznaczony tylko do leczenia osób z cukrzycą typu 2, w przeciwieństwie do znacznie bardziej przewlekłej postaci choroby typu 1.

od czasu zatwierdzenia przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA) w 1999 r., Takeda konsekwentnie aktualizuje listę działań niepożądanych Actos i dyskretnie modyfikuje etykiety ostrzegawcze, aby teraz obejmowały:

 • objawy podobne do przeziębienia
 • bóle głowy
 • infekcje zatok
 • ból mięśni
 • ból gardła

jest to jeden z powodów, dla których pacjent cierpiący na ciężką chorobę związaną z Actos początkowo może zostać błędnie zdiagnozowany z przypadkiem grypy, zapalenia opon mózgowych lub infekcji wirusowej niskiego stopnia. Jednak gdy te „objawy grypopodobne” utrzymują się dłużej niż kilka tygodni, zestaw konkretnych testów medycznych zidentyfikuje poważniejsze działania niepożądane związane z produktem Actos, które mogą obejmować:

 • rak pęcherza moczowego, najważniejsza choroba związana z Aktos
 • problemy z wątrobą, w tym rak
 • złamania kości lub złamania
 • zwiększone ryzyko raka trzustki i nerki
 • niebezpiecznie niski poziom cukru we krwi
 • problemy z oczami (głównie obrzęk plamki żółtej-pogrubienie i obrzęk siatkówki)
 • problemy z sercem, zazwyczaj obrzęk płuc, który może prowadzić do niewydolności serca

te powikłania są powodem, dla którego społeczności medyczne na całym świecie i organizacje monitorujące opiekę zdrowotną w większości krajów uprzemysłowionych są agresywny ruch przeciwko Pioglitazonowi.

w dniu 6 czerwca 2011 r.FDA wydała komunikat w sprawie bezpieczeństwa leków powszechnie znany jako „ostrzeżenie.”W 2011 roku zarówno Niemcy, jak i Francja zawiesiły dystrybucję Actos na podstawie wyników kilku niezależnych projektów badawczych. Kanada wydała wycofanie w 2012 roku.

pozwy zbiorowe i masowe

większość ludzi słyszała o pozwach zbiorowych, ale może nie o masowym czynie; oba są najczęściej spotykane w przypadkach wadliwego produktu (i narkotyków). Pozew zbiorowy składa się w imieniu całej grupy osób, które mają te same okoliczności, szkody i obrażenia.

masowe pozwy deliktowe są również tworzone w celu zmniejszenia liczby spraw poprzez połączenie skarg powoda w jedną sprawę, ale muszą być traktowane inaczej, ponieważ obejmują znacznie szerszy zakres roszczeń odszkodowawczych i obowiązujących dowodów. Kilka pozwów zbiorowych może przerodzić się w masowy czyn niedozwolony, ale nie często.

najczęściej masowe delikty są wnoszone przez wielu konsumentów, którzy są poszkodowani przez wadliwe leki lub produkty, chociaż termin ten może mieć zastosowanie do każdego pozwu o obrażenia ciała, który ma wielu powodów i jednego głównego pozwanego. Ta forma postępowania sądowego pozwala jeden adwokat, lub grupy adwokatów, reprezentować kilka poszkodowanych stron w indywidualnych przypadkach, które mają jeden standard prezentacji dowodów. Ci prawnicy badają swoje sprawy i wspólnie dzielą się wynikami z całą grupą. Ogólnopolskie sieci prawników mogą łączyć swoje zasoby, informacje i pomysły w imieniu „grupy” powodów, aby otrzymywać uczciwe rozliczenia dla swoich poszkodowanych klientów.

masowe pozwy sądowe są o wiele bardziej skomplikowane niż pozwy zbiorowe, ponieważ ich struktura rzadko obejmuje standardowe procedury prawne. Czasami duża pula masowych pozwów deliktowych może utrudnić ustalenie indywidualnych rozliczeń i odszkodowań, nawet jeśli kwoty wyraźnie przyćmiewają kwoty pozwu zbiorowego.

pozwy przeciwko Takeda Pharmaceuticals

pierwsze udane badanie Actos injury trial zostało rozstrzygnięte w 2013 roku w Los Angeles w Kalifornii. Jury przyznało 5 milionów dolarów pacjentowi z cukrzycą, u którego rozwinął się nieuleczalny rak pęcherza moczowego po długim okresie przyjmowania leku Actos oraz dodatkowe 1,5 miliona dolarów żonie pacjenta za utratę konsorcjum. Ława przysięgłych uznała takedę za zaniedbanie, ponieważ nie ostrzegali odpowiednio lekarzy i pacjentów o zagrożeniach związanych z Actos. Zakończyły się również dwa inne procesy, w których przysięgli uznali oskarżonego, takedę za winnego zaniedbania w celu ostrzeżenia o zagrożeniach ze strony Actos.

możemy pomóc w dochodzeniu Sprawiedliwości

pacjenci i ich rodziny, którzy mają uzasadnione roszczenia wobec Takedy, pozywają firmę. Domagają się sprawiedliwego odszkodowania za urazy związane z Actos, a nawet bezprawną śmierć. Doświadczeni prawnicy w naszej kancelarii rozumieją złożoność masowych spraw deliktowych przeciwko firmom farmaceutycznym i innym z powodu oszustwa, odpowiedzialności za produkt, zaniedbania, reklamy wprowadzającej w błąd i innych czynów, które wynikają z wadliwej odpowiedzialności za narkotyki.

Jeśli ty lub Twoja osoba Uległa chorobie lub komplikacji spowodowanej przez Actos, możesz być uprawniony do odzyskania różnych odszkodowań z tytułu kosztów leczenia, utraty obecnych i przyszłych dochodów, zniekształcenia, trwałego urazu i wielu innych szkód i strat, w tym bezprawnej śmierci w odniesieniu do bliskiej osoby. W niektórych przypadkach przyznano znaczne odszkodowania karne wynikające z wadliwych procesów sądowych Actos.

zachęcamy do kontaktu z doświadczonym prawnikiem ds. odpowiedzialności za produkt w celu omówienia twojej sprawy. Jeśli zostałeś zraniony przez ten niebezpieczny lek, skontaktuj się z naszą firmą, abyśmy mogli połączyć cię z adwokatem, który pomoże Ci w złożeniu roszczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.