The playground

More information here

Funktioner i konst & Design-FOXCROFT ARTS

vilka är funktionerna i konst?det finns många anledningar till varför konstnärer skapar. Fortsätt först med denna försiktighet: inget konstverk kan ”tilldelas” en funktion (eller funktioner), antingen i uppsatsform eller i avslappnad konversation, om det inte först beaktas inom rätt sammanhang. Att försöka klassificera funktion beror på sammanhang (var, när och varför det gjordes). Den kontextuella […]

vilka är funktionerna i konst?
det finns många anledningar till varför konstnärer skapar. Fortsätt först med denna försiktighet: inget konstverk kan ”tilldelas” en funktion (eller funktioner), antingen i uppsatsform eller i avslappnad konversation, om det inte först beaktas inom rätt sammanhang. Att försöka klassificera funktion beror på sammanhang (var, när och varför det gjordes). Den kontextuella ekvationen inkluderar också dig, tittaren i att tänka på vad arbetet betyder för dig, lever just nu. Att ta något ur sitt sammanhang kan leda till missförstånd. Funktionerna i art faller inom följande kategorier. Dessa kategorier kan, och (ofta) göra, överlappa varandra.
personlig funktion-kommunicerar livserfarenheter, känslor eller känslor hos en individ – exempel: uttrycksfull konst, konstterapi
konstens personliga funktioner är ofta de svåraste att förklara. Det finns många typer av personlig funktion, och de är subjektiva och kommer därför att variera från person till person. En konstnär kan skapa ur ett behov av självuttryck eller tillfredsställelse. Han / hon kanske ville kommunicera en tanke eller peka på tittaren. Kanske försökte konstnären ge en estetisk upplevelse, både för sig själv och tittare. En bit kan ha varit tänkt att” bara ” underhålla andra. Ibland är en bit inte avsedd att ha någon mening alls. Konst används ofta för att få ordning på en rörig och oordnad Värld. Omvänt Kan konst användas för att skapa kaos när en konstnär känner att livet är för statiskt och vanligt. Konst kan också vara terapeutisk – för både konstnären och betraktaren.SOCIAL funktion-tar upp aspekter av (kollektivt) liv, i motsats till en persons synvinkel eller erfarenhet, förstärker den gemensamma identiteten hos dem inom en familj, samhälle eller civilisation – exempel: Aktivistkonst, politisk Propaganda, ceremoniell konst
Den offentliga konsten i 1930-talet Tyskland hade en överväldigande social funktion. Konsten utövade direkt inflytande på den tyska befolkningen, liksom de politiska och patriotiska affischerna i allierade länder under samma tid. Politisk konst har alltid en social funktion. Konst som visar sociala förhållanden utför sociala funktioner. Realisterna räknat ut detta i början av 19-talet. Dorothea Lange (och faktiskt många andra fotografer) fotograferade ofta människor under förhållanden som vi hellre inte skulle tänka på. Dessutom utför satir sociala funktioner. Francisco Goya och William Hogarth båda gick denna väg, med varierande grad av framgång på att anta social förändring.
fysisk funktion-utför någon tjänst eller har ett specifikt användningsexempel: arkitektur, inredning, möbeldesign, utilitaristisk Konst, Hantverk
konstens fysiska funktioner är ofta de mest lätta att förstå. Konstverk som skapas för att utföra någon tjänst har fysiska funktioner. Om du ser en fijiansk krigsklubb kan du anta att det, hur underbart hantverket än är, skapades för att utföra sin uppgift mitt i en dödlig strid. En japansk raku skål är konst som utför en fysisk funktion i teceremonin.
dekorativ funktion-avsedd att underhålla eller excitera ögat och får inte ha någon mening alls
exempel: Prydnadskonst,hantverk
andlig funktion-uttrycker övertygelser om livets öde som styrs av en högre kraft
exempel: Religiös konst
pedagogisk funktion-symboler och tecken som illustrerar kunskap, tänkt att informera eller berätta en sann historia
exempel: vetenskap eller matematik illustrationer, Infographics, Historisk eller berättande konst
källor: konsthistoria, funktioner av konst, ThoughtCo

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.