The playground

More information here

fusiform face area: kasvojen havaitsemiseen erikoistunut aivokuoren alue

kasvot ovat tärkeimpiä visuaalisia ärsykkeitä, jotka kertovat meille paitsi henkilön identiteetistä, myös hänen mielialastaan, sukupuolestaan, iästään ja katseen suunnasta. Kyky purkaa tämä tieto sekunnin murto-osassa kasvojen katsomisesta on tärkeää normaalille sosiaaliselle kanssakäymiselle, ja sillä on todennäköisesti ollut ratkaiseva rooli kädellisten esi-isiemme eloonjäämisessä. Huomattava behavioraalisista, neuropsykologisista ja neurofysiologisista tutkimuksista saatu näyttö tukee hypoteesia, jonka mukaan ihmisillä […]

kasvot ovat tärkeimpiä visuaalisia ärsykkeitä, jotka kertovat meille paitsi henkilön identiteetistä, myös hänen mielialastaan, sukupuolestaan, iästään ja katseen suunnasta. Kyky purkaa tämä tieto sekunnin murto-osassa kasvojen katsomisesta on tärkeää normaalille sosiaaliselle kanssakäymiselle, ja sillä on todennäköisesti ollut ratkaiseva rooli kädellisten esi-isiemme eloonjäämisessä. Huomattava behavioraalisista, neuropsykologisista ja neurofysiologisista tutkimuksista saatu näyttö tukee hypoteesia, jonka mukaan ihmisillä on erikoistuneet kognitiiviset ja neuraaliset mekanismit, jotka on omistettu kasvojen havaitsemiseen (kasvojen spesifisyys-hypoteesi). Tässä tarkastelemme kirjallisuutta ihmisen aivojen alueesta, jolla näyttää olevan keskeinen rooli kasvojen havaitsemisessa, joka tunnetaan nimellä fusiform face area (FFA). Osassa 1 esitetään teoreettinen tausta suurelle osalle tätä työtä. Kasvospesifisyys-hypoteesi on suoraan toisella puolella kognitiivisen tieteen ja kognitiivisen neurotieteen alalla pitkään jatkunutta keskustelua siitä, missä määrin mieli/aivot koostuvat seuraavista: I) erityistarkoitusmekanismit (”toimialakohtaiset”), joista jokainen on omistettu tietynlaisen tiedon käsittelyyn (esim.Kasvot, kasvospesifisyyden hypoteesin mukaan), ja II) Yleiskäyttöiset mekanismit (”toimialakohtaiset”), joista jokainen pystyy toimimaan minkä tahansa informaation varassa. Kasvojen havainnointi on pitkään toiminut sekä yhtenä pääehdokkaista verkkotunnuskohtainen prosessi ja keskeinen kohde hyökkäyksen kannattajat verkkotunnus-yleisiä teorioita aivojen ja mielen. Jaksossa 2 käydään lyhyesti läpi aikaisempaa kirjallisuutta kasvojen havaitsemisesta käyttäytymisestä ja neurofysiologiasta. Tämä työ tukee Kasvot-spesifisyys hypoteesi ja väittää vastaan sen domain-yleiset vaihtoehdot (Individuaatio hypoteesi, asiantuntemus hypoteesi ja muut). Jaksossa 3 esitellään tuoreempia todisteita tästä keskustelusta aivokuvantamisesta, keskittyen erityisesti FFA: han. Tarkastelemme näyttöä siitä, että FFA harjoittaa valikoivasti kasvojen havaitsemista käsittelemällä (ja kumoamalla) viittä laajimmin keskusteltua vaihtoehtoa tälle olettamukselle. Jaksossa 4 tarkastellaan viimeaikaisia havaintoja, jotka ovat alkaneet antaa johtolankoja FFA: ssa suoritettuihin laskelmiin ja representaatioiden luonteeseen FFA otteita kasvoista. Väitämme, että FFA harjoittaa sekä kasvojen havaitsemista että niiden tunnistamiseen tarvittavien havaintotietojen poimimista ja että FFA: n ominaisuudet peilaavat aiemmin tunnistettuja kasvokohtaisen käsittelyn käyttäytymismerkkejä (esim.kasvojen inversiovaikutus). Jaksossa 5 kysytään, miten FFA: n laskelmat ja representaatiot eroavat Cortexin muilla lähialueilla esiintyvistä, jotka reagoivat voimakkaasti kasvoihin ja esineisiin. Näyttö osoittaa, että näiden alueiden välillä on selviä toiminnallisia eroja, mikä osoittaa, että FFA ei osoita ainoastaan toiminnallista spesifisyyttä vaan myös pinta-alan spesifisyyttä. Lopuksi pohdimme jaksossa 6 joitakin laajempia kysymyksiä, jotka ovat herättäneet nykyisen tutkimuksen FFA: sta, mukaan lukien tämän alueen kehityksen alkuperä ja kysymys siitä, ovatko Kasvot ainutlaatuisia vai onko vastaavia erikoistuneita mekanismeja myös muilla korkean tason havaitsemisen ja kognition aloilla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.