The playground

More information here

förlust av lemmar & Amputationsskador Advokat i Los Angeles, CA

förlusten av en lem på grund av olyckor och skador, känd som traumatisk amputation, är livsförändrande om inte dödlig. Amputation kan innebära ett ben, fot, tå, arm, hand eller finger. Förutom livslånga fysiska funktionsnedsättningar kan det ha mentala, emotionella och ekonomiska konsekvenser. Lagen Kontor Jacob Emrani är din Los Angeles amputation skada advokat; vi kan […]

förlusten av en lem på grund av olyckor och skador, känd som traumatisk amputation, är livsförändrande om inte dödlig. Amputation kan innebära ett ben, fot, tå, arm, hand eller finger. Förutom livslånga fysiska funktionsnedsättningar kan det ha mentala, emotionella och ekonomiska konsekvenser. Lagen Kontor Jacob Emrani är din Los Angeles amputation skada advokat; vi kan hålla dem som orsakade din skada ansvariga och få maximal ersättning.

enligt American Journal of Surgery är den vanligaste orsaken till amputation trubbigt trauma, vilket stod för 83% av de 8 910 amputerade som spåras i studien. Motorfordonsolyckor orsakar flest amputationer, men olyckor med fabrik, gård och elverktyg leder ofta till förlust av lemmar också. I USA finns det cirka 2 miljoner amputerade, enligt uppskattningar från Amputee Coalition of America; varje år finns det cirka 185 000 nya amputationer i nedre extremiteten.

fullständig Amputation vs. Partiell Amputation

om en kroppsdel är helt avskuren, sägs det vara en fullständig amputation. Återmontering av en avskuren lem eller siffra är komplex, men möjligt om korrekt vård tas för den avskurna kroppsdelen. En partiell amputation är en där viss mjukvävnad förblir fäst efter olyckan. Detta gör det inte nödvändigtvis lättare att sätta tillbaka lemmen/siffran. Om skadan är allvarlig kan kirurgisk amputation vara nödvändig.

möjliga komplikationer

vår amputation olycka advokat kan titta på komplikationer till följd av din olycka och efterföljande amputation vid beräkning av en uppgörelse att fullfölja. Potentiella komplikationer kan inkludera svår blödning. Infektion och chock kan också uppstå. De långsiktiga konsekvenserna av en amputation måste också beaktas, vilket inkluderar betydande fysiska begränsningar och känslomässiga och psykologiska effekter. Proteser och andra adaptiva enheter kan krävas för resten av en persons liv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.