The playground

More information here

Funktioner i kunst & Design – RÆVKUNST

Hvad er funktionerne i kunst?der er mange grunde til, at kunstnere skaber. Fortsæt først med denne forsigtighed: intet kunstværk kan “tildeles” en funktion (eller funktioner), hverken i essaysform eller i afslappet samtale, hvis det ikke først overvejes inden for den rette sammenhæng. Forsøger at klassificere funktion afhænger af kontekst (hvor, hvornår og hvorfor det blev […]

Hvad er funktionerne i kunst?
der er mange grunde til, at kunstnere skaber. Fortsæt først med denne forsigtighed: intet kunstværk kan “tildeles” en funktion (eller funktioner), hverken i essaysform eller i afslappet samtale, hvis det ikke først overvejes inden for den rette sammenhæng. Forsøger at klassificere funktion afhænger af kontekst (hvor, hvornår og hvorfor det blev lavet). Den kontekstuelle ligning inkluderer også dig, seeren i at tænke over, hvad arbejdet betyder for dig, der lever lige nu. At tage noget ud af kontekst kan føre til misforståelse. Funktionerne i kunst falder inden for følgende kategorier. Disse kategorier kan og (ofte) overlappe hinanden.
personlig funktion-kommunikerer livserfaringer, følelser eller følelser af et individ – eksempel: ekspressiv kunst, kunstterapi
kunstens personlige funktioner er ofte de sværeste at forklare. Der er mange typer personlig funktion, og de er subjektive og vil derfor variere fra person til person. En kunstner kan skabe ud af et behov for selvudfoldelse eller tilfredsstillelse. Han/hun kunne have ønsket at kommunikere en tanke eller pege på seeren. Måske forsøgte kunstneren at give en æstetisk oplevelse, både for sig selv og seere. Et stykke kunne have været beregnet til at” blot ” underholde andre. Nogle gange er et stykke ikke beregnet til at have nogen mening overhovedet. Kunst bruges ofte til at bringe orden i en rodet og uordnet verden. Omvendt kan kunst bruges til at skabe kaos, når en kunstner føler, at livet er for statisk og almindeligt. Kunst kan også være terapeutisk – for både kunstneren og seeren.social funktion – adresserer aspekter af (kollektivt) liv, i modsætning til en persons synspunkt eller erfaring, forbedrer den fælles følelse af identitet hos dem inden for en familie, samfund eller civilisation – eksempel: aktivistisk kunst, politisk Propaganda, ceremoniel kunst
den offentlige kunst i 1930 ‘ erne Tyskland havde en overvældende social funktion. Kunsten udøvede direkte indflydelse på den tyske befolkning, ligesom de politiske og patriotiske plakater i allierede lande på samme tid. Politisk kunst har altid en social funktion. Kunst, der skildrer sociale forhold, udfører sociale funktioner. Realisterne regnede dette ud tidligt i det 19.århundrede. Dorothea Lange (og faktisk mange andre fotografer) fotograferede ofte mennesker under forhold, vi hellere ikke ville tænke på. Derudover udfører satire sociale funktioner. Francisco Goya og Vilhelm Hogarth gik begge denne rute med varierende grad af succes med at vedtage social forandring.
fysisk funktion-udfører en vis service eller har en bestemt anvendelse – eksempel: arkitektur, indretning, møbeldesign, utilitaristisk Kunst, Håndværk
kunstens fysiske funktioner er ofte de mest lette at forstå. Kunstværker, der er skabt til at udføre en tjeneste, har fysiske funktioner. Hvis du ser en fijiansk krigsklub, kan du antage, at uanset hvor vidunderligt håndværket måtte være, blev det oprettet for at udføre sin opgave midt i en dødbringende kamp. En japansk raku skål er kunst, der udfører en fysisk funktion i te ceremonien.
dekorativ funktion-beregnet til at underholde eller ophidse øjet og måske slet ikke have nogen mening
eksempel: Dekorativ Kunst,Håndværk
åndelig funktion-udtrykker tro på livets skæbne kontrolleret af en højere magt
eksempel: Religiøs kunst
pædagogisk funktion-symboler og tegn, der illustrerer viden, beregnet til at informere eller fortælle en sand historie
eksempel: videnskab eller matematik illustrationer, infografik,Historisk eller narrativ kunst
kilder: Kunsthistorie, funktioner af kunst, ThoughtCo

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.