The playground

More information here

Cochrane

otte undersøgelser, der involverede 811 deltagere, der sammenlignede forskellige PA-midler eller antikoagulantia, blev identificeret. 15 eller 20 mg/dag) versus standarddosis AVK (vitamin K-antagonist: varfarin ved moderat internationalt normaliseret forhold – 2,5) eller ved en justeret dosis ): i tre studier var der ingen forskel i tromboemboliske hændelser (inklusive død) og alvorlig blødning (moderat sikkerhed), men […]

otte undersøgelser, der involverede 811 deltagere, der sammenlignede forskellige PA-midler eller antikoagulantia, blev identificeret. 15 eller 20 mg/dag) versus standarddosis AVK (vitamin K-antagonist: varfarin ved moderat internationalt normaliseret forhold – 2,5) eller ved en justeret dosis ):

i tre studier var der ingen forskel i tromboemboliske hændelser (inklusive død) og alvorlig blødning (moderat sikkerhed), men en øget risiko for slagtilfælde (relativ risiko 14, 13; 95% konfidensinterval 1, 87 til 106, 8; moderat sikkerhed). En undersøgelse rapporterede en lille gavnlig effekt på livskvaliteten efter 180 dage målt som sundhedsstatus på den visuelle analoge skala (gennemsnitlig forskel 7 mm; 95% CI: 2,01 til 11,99; bevis for lav sikkerhed), men ikke målt som sundhedsværktøj på en skala fra 0 til 1 (DM 0,04; 95% CI: -0,02 til 0,10; bevis for lav sikkerhed).

højdosis VKA (varfarin med et mål-RNA på 3, 1 til 4, 0 eller 3, 5 ) versus standarddosis VKA (varfarin med et mål-RNA på 2, 0 til 3, 0 eller 2, 5):

i to undersøgelser var der ingen forskelle i antallet af trombotiske hændelser og alvorlig blødning (RR 2, 22; CI på 95%: 0, 79 til 6, 23, bevis for lav sikkerhed), men en øget risiko for mindre blødning i en undersøgelse over et gennemsnit på 3, 4 år (standardafvigelse 1, 2) af opfølgning (RR 2, 55; 95% CI: 1, 07 til 6, 07). I begge forsøg var der tegn på en øget risiko for blødning (risikoforhold 2,03; 95% CI: 1,12 til 3,68; lav sikkerhed) i VKA-gruppen med høj dosis, og for dette resultat (enhver blødning) er forekomsten ikke anderledes; kun tid til episode viser en effekt.

standarddosis af VKA plus et enkelt AP-middel (varfarin med et ønsket RNA på 2, 0 til 3, 0 plus aspirin 100 mg/d) versus en standarddosis af VKA (varfarin med et mål-RNA på 2, 0 til 3, 0):

en undersøgelse med en høj risiko for bias viste en øget risiko for enhver tromboembolisk hændelse med kombinationsbehandling (RR 2, 14; 95% CI: 1, 04 til 4, 43; bevis rapporteret alvorlig blødning med fem tilfælde i den kombinerede behandlingsgruppe og et tilfælde i standarddosis VKA-behandlingsgruppen, hvilket resulterede i Rr 7, 42 (ci 95%: 0, 91 til 60, 7; bevis for lav sikkerhed) og ingen forskel for sekundære resultater (bevis for meget lav til lav sikkerhed).

enkelt / dobbelt AP-middel og standarddosis af AVK (samlede resultater): to undersøgelser med høj risiko for bias sammenlignede en kombination af PA og VKA (aspirin 100 mg/dag plus uspecificeret varfarin eller VKA i et Rin-mål på 2,0 til 3,0 eller 2,0 til 2,5) med et enkelt AP-middel (aspirin 100 mg/dag), men gav ikke afgørende bevis for virkningen af disse lægemidler på mennesker med FAS (meget lav sikkerhedsbevis).

en af de nævnte undersøgelser var en tre-gruppe undersøgelse, der sammenlignede en kombination af PA og VKA (aspirin 100 mg/d plus varfarin med et NRN-mål på 2,0 til 2,5) med en dobbelt AP-behandling (aspirin 100 mg/d plus cilostasol 200 mg/d) og en dobbelt AP-behandling (aspirin 100 mg/d plus cilostasol 200 mg/d) versus en enkelt AP-behandling (aspirin 100 mg / d). Denne undersøgelse rapporterede slagtilfælde (meget lav sikkerhed), men rapporterede ikke tromboemboliske hændelser, større blødninger eller noget sekundært resultat.

tre undersøgelser, der afventer klassificering, og to igangværende undersøgelser blev identificeret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.