The playground

More information here

Funkce v umění a designu-FOXCROFT ARTS

jaké jsou funkce v umění?existuje mnoho důvodů, proč umělci vytvářejí. Nejprve postupujte s touto opatrností: žádné umělecké dílo nemůže být „přiděleno“ funkci (nebo funkce), a to buď ve formě eseje, nebo v neformálním rozhovoru, pokud to není poprvé zváženo ve správném kontextu. Pokus o klasifikaci funkce závisí na kontextu (kde, kdy a proč byla vytvořena). […]

jaké jsou funkce v umění?
existuje mnoho důvodů, proč umělci vytvářejí. Nejprve postupujte s touto opatrností: žádné umělecké dílo nemůže být „přiděleno“ funkci (nebo funkce), a to buď ve formě eseje, nebo v neformálním rozhovoru, pokud to není poprvé zváženo ve správném kontextu. Pokus o klasifikaci funkce závisí na kontextu (kde, kdy a proč byla vytvořena). Kontextová rovnice také zahrnuje vás, diváka v přemýšlení o tom, co pro vás práce znamená, žít právě teď. Vytržení čehokoliv z kontextu může vést k nedorozumění. Funkce v umění spadají do následujících kategorií. Tyto kategorie se mohou a (často) překrývají.
OSOBNÍ FUNKCE – komunikuje životní zkušenosti, emoce nebo pocity jednotlivce – PŘÍKLAD: Expresivní Umění, arteterapie
osobní funkce umění jsou často velmi obtížné vysvětlit. Existuje mnoho typů osobních funkcí a jsou subjektivní, a proto se budou lišit od člověka k člověku. Umělec může tvořit z potřeby sebevyjádření, nebo uspokojení. Možná chtěl divákovi sdělit myšlenku nebo ukázat. Možná se umělec snažil poskytnout estetický zážitek, a to jak pro sebe, tak pro diváky. Kousek mohl mít za cíl“ jen “ pobavit ostatní. Někdy kus nemá mít vůbec žádný význam. Umění se často používá k nastolení pořádku do chaotického a neuspořádaného světa. Naopak umění lze použít k vytvoření chaosu, když umělec cítí, že život je příliš statický a obyčejný. Umění může být také terapeutické – jak pro umělce, tak pro diváka.
SOCIÁLNÍ FUNKCE – řeší aspekty (kolektivní) život, nikoli jeden člověk, to názor nebo zkušenosti, zvyšuje sdíleného pocitu identity těch v rámci rodiny, společenství, či civilizace – PŘÍKLAD: Aktivistické Umění, Politické Propagandy, Ceremoniální Umění
veřejné umění v roce 1930 mělo Německo drtivou sociální funkce. Umění přímo vliv na německé obyvatelstvo, stejně jako politické a vlastenecké plakáty ve Spojeneckých zemích během stejné doby. Politické umění vždy nese společenskou funkci. Umění, které zobrazuje sociální podmínky, plní sociální funkce. Realisté na to přišli počátkem 19. století. Dorothea Langeová (a vlastně i mnoho dalších fotografů) často fotografovala lidi v podmínkách, na které bychom raději nemysleli. Satira navíc plní sociální funkce. Francisco Goya a William Hogarth šli touto cestou, s různým stupněm úspěchu při přijímání sociálních změn.
FYZICKÉ FUNKCE – provádí některé služby nebo má specifické použití – NAPŘÍKLAD: Architektura, Interiérový Design, Design Nábytku, Užitkové Umění, Řemesla
fyzické funkce umění jsou často nejvíce snadno pochopit. Umělecká díla, která jsou vytvořena k provádění nějaké služby, mají fyzické funkce. Pokud vidíte Fidžijský válečný klub, můžete předpokládat, že, jakkoli úžasné řemeslo může být, byl vytvořen, aby splnil svůj úkol uprostřed smrtící bitvy. Japonská mísa raku je umění, které při čajovém obřadu plní fyzickou funkci.
DEKORATIVNÍ FUNKCI – chtěl bavit, nebo potěšte oko a nemusí mít žádný význam vůbec,
NAPŘÍKLAD: dekorativní Umění, Řemesla
DUCHOVNÍ FUNKCE – vyjadřuje přesvědčení o osud život pod kontrolou vyšší moci
PŘÍKLAD: Náboženské Umění
VZDĚLÁVACÍ FUNKCE – symboly a znaky, které dokládají znalosti, chtěl informovat, nebo vyprávět pravdivý příběh
PŘÍKLAD: Věda nebo Matematika, Ilustrace, Infografiky, Historický či Narativní Umění
Zdroje: Dějiny Umění, Funkce Umění , ThoughtCo

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.